Tallriksplock 5 
föregående | nästa
1.  RRL för Claes Elfsberg  25      25
2.  Enar Åkered  20      20
3.  Katlas Kompisar  20      20
4.  Trial and Error  10      10
42.  Rattmuffarna  15      15
6.  Risk för Dåligt Väglag  10      10
7.  Så Att Säga  20      20
8.  Ibsens Kusiner  25      25
9.  Blancos Barlast  15      15
10.  1 till 2 till  10      10
11.  Din mamma  20      20
12.  studentspex.se  35      35
13.  Wargen  30      30
14.  SK2:AIRR  15      15
15.  Spårvägens Övermän  35      35
föregående | nästa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146